Nové složení společníků ve společnosti apt

Čínská společnost Inner Mongolia Mengtai Group Co., Ltd. získala 100% akcií skupiny apt se sídlem v Monheim am Rhein. Společnost Ordos je jednou z deseti největších soukromých společností v Inner Mongolia (lokalita v Číně) s odvětvím těžby uhlí, elektřiny a dálkového vytápění a výroby hliníku. Akcie byly získány v červnu 2020 od předchozího majoritního vlastníka a dvou dalších akcionářů. Strany se dohodly, že nezveřejní podmínky transakce. Za řízení skupiny apt bude nadále odpovědné stávající vedení.

AO Fengting, zakladatel a prezident skupiny Mengtai, říká: „Akvizice skupiny apt nám umožňuje dále rozšiřovat naše schopnosti zpracovávat hliník v naší rostoucí společnosti. Chceme posílit skupinu apt v Evropě a při růstu úzce podporovat stávající vedení i pracovníky. “

Thomas Boddenberg, CEO skupiny apt, dodává: „Tým managementu společnosti apt je potěšen, že ve společnosti Mengtai byl nalezen nový partner, který bude podporovat dlouhodobý národní a mezinárodní rozvoj skupiny apt v klíčových segmentech vytlačování hliníku a dalšího zpracování v sestavách připravených k zabudování a také chce otevřít nové dveře na čínském trhu. Zároveň zůstáváme jedním z největších nezávislých výrobců v Evropě a chceme v budoucnu hrát aktivní roli na konsolidaci trhu. “

Předchozí společník, Frans Kurvers, který hrál klíčovou roli ve formování skupiny apt déle než 20 let, bude i nadále přispívat svými zkušenostmi a know-how jako člen dozorčí rady.

Skupina apt je jednou z předních firem v evropském hliníkovém průmyslu. Vyrábí, zpracovává a prodává hliníkové profily a výrobky pro stavebnictví, dopravu, automobilový průmysl a ostatní průmysl. Skupina se svými čtyřmi výrobními závody je rozdělena na divize apt Extrusions (vytlačování) a apt Products (další zpracování). Pokrývá celý hodnotový řetězec – od vývoje, recyklaci, vytlačování, mechanického zpracování, povrchové úpravy (eloxování a práškové lakování) až po montáž a logistiku. S přibližně 1 000 zaměstnanci generuje roční obrat kolem 250 milionů EUR.

Mengtai Group je soukromá společnost se sídlem v Ordos, Inner Mongolia v Číně, která s přibližně 5 000 zaměstnanci dosáhla v roce 2019 obratu kolem dvou miliard eur. Skupina byla založena zakladatelem AO Fengting v roce 2001 a nyní je jednou z deseti největších soukromých společností v Inner Mongolia. Rodina AO přivedla rozvoj společnosti do diverzifikované skupiny se zaměřením na čínský trh. Dnes je Mengtai skupinou společností působící nejen v oblasti výroby uhlí, elektřiny a dálkového vytápění, ale i ve výrobě hliníku.

 

AO Fengting, zakladatel a prezident skupiny Mengtai

 

Thomas Boddenberg, CEO apt Group

 

pobočky apt Group v Německo, v Nizozemí a v Česká republika

 

Sídlo Mengtai Group v Ordos, Čína

 

Nové CNC obráběcí centrum pro apt Extrusions B.V.

Skupina apt nadále investuje do nejnovějších technologií a přidává obráběcí centrum do strojního parku v lokalitě Roermond (NL). To umožňuje frézování, vrtání a řezání hliníkových profilů na místě podle požadavků zákazníka.

Počátkem roku 2020 společnost apt Extrusions B.V. uvedla do provozu nové obráběcí centrum Computer-Numerical-Control (CNC) v nizozemském Roermondu. Lisované a eloxované hliníkové profily lisované na místě se dále zpracovávají na produkt připravený k instalaci pomocí počítačově řízených programů v konzistentní, reprodukovatelné kvalitě.

Nejprve profily s maximálním průřezem 200 x 150 mm procházejí frézovací jednotkou s automatickým posuvem. Skládá se ze čtyř frézovacích motorů, které jsou namontovány na otočném kroužku a mohou se otáčet kolem osy 360 °. Motory jsou ovládány samostatně, takže mohou být frézovány nezávisle na sobě v libovolném požadovaném tvaru. V případě potřeby se mohou také vyvrtat otvory a speciální otvory se závitem. Za frézovací jednotkou je pilový modul, který řezá profily na požadovanou délku. Lze nastavit variabilní úhel pily od 45 °negativní do 45 °positivní. „Hotový profil může být dlouhý až čtyři metry,“ říká Alex Verbeek, Process Engineer apt Extrusions B.V. „Na žádost zákazníka je možné prodloužení až na pět metrů“. Hotové profily jsou automaticky umístěny na vykládací stůl. Po kontrole kvality mohou být profily zabaleny.

„Úspěšně jsme rozšířili naši nabídku zákazníkům investováním do obráběcího centra,“ uvádí Astrid Kurvers, Sales Manager apt Extrusions B.V. „Jasnou výhodou je, že naši zákazníci nyní dostávají hotový hliníkový produkt z jednoho zdroje – profil dopravujeme přímo z našeho vytlačovacího lisu nebo z našeho eloxovacího systému do obráběcího centra. To vede ke kratším dodacím lhůtám, kontaktní osobě pro zákazníka a kontrole kvality odpovídající hliníkové komponenty. “

Společnost apt Extrusions B.V. loni oslavila 50. výročí. Společnost se od svého založení dále rozvíjí. Naposledy byly investice do dovedností následného zpracování na místě. V roce 2017 byla zakoupena moderní pila MPS a vřetenová pila v roce 2018, která doplnila stávající pilové systémy. Ty se vyznačují zejména velmi těsnými výrobními tolerancemi.

Pohled do zákulisí apt Extrusions B.V.

V nizozemském Roermondu se hliníkové profily 21 500 m² vyrábějí v lisované formě i ve formě povrchových úprav. Tímto způsobem se v několika procesních krocích vytvoří částečně zpracované hliníkové profily pro oblast stavebnictví, automobilového průmyslu a průmyslu obecně.

V následujícím videu se podívejte do zákulisí apt Extrusions B.V. :

apt Extrusions B.V. slaví 50 let existence

Přesně 22. října 1969 byla tehdejší společnost Euramax Extrusions založena v Mijnheerkens – pádný důvod k tomu, abychom se ohlédli za její bouřlivou historií:

Společnost patřila k evropskému odvětví skupiny American Alumax Inc., která byla od roku 1974 vedena jako Joint Venture firem Amax a Mitsui. Název Euramax vznikl kombinací pojmů „Europa“ a „Amax“.

Tehdy patřily extruzní podniky Euramaxu organizačně ke společnosti Kawneer Inc., která sjednotila extruzní a eloxovací podniky. Kromě toho již Kawneer v Evropě disponoval organizační strukturou, takže pro první závod Euramaxu bylo vybráno stanoviště Roermond.

V polovině 80. let plánuje společnost novou kancelářskou budovu a závod v novém průmyslovém areálu Roerstreek. V roce 1986 se společnost Euramax stěhuje do nových prostor a vyvíjí se v renomovaného dodavatele lisovaných, eloxovaných a lakovaných hliníkových profilů. Tyto se používají hlavně ve stavebnictví a ve stavebních produktech (architektonické systémy, sprchové kabiny, ochrana před sluncem).

V roce 1994 se Alumax rozhoduje jít na burzu v New Yorku. Název se mění na Alumax Extrusions B.V. V roce 1998 Alcoa přebírá Alumax po celém světě. Od té doby se Roermonderská společnost nazývá Alcoa Roermond Extrusions, oficiálně Alcoa Nederland B.V.

V následujících letech se Alcoa rozloučí s některými stanovišťmi. Tím se ocitá stanovistě Roermond v rukou apt: prostřednictvím bývalého vedoucího odbytu, zástupce jednatele a pozdějšího evropského prezidenta společnosti Alumax, Franse Kurverse. Ten nastoupil do apt v roce 1999 jako akcionář a jednatel.

Dne 1. dubna 2004 v 6:00 ráno držel Frans Kurvers klíče v rukou. Všichni zaměstnanci byli slavnostně zapojeni do přejmenování na apt Kurvers BV. Od té doby se do firmy nepřetržitě investovalo. V roce 2005 byl přestavěn a kompletně zrekonstruován kancelářský trakt. Ve stejném roce se nainstaloval chladicí systém pro eloxovací závod. V roce 2006 nastartoval svou funkci lis P27 a na přelomu let 2007/ 2008 byl spuštěn ultramoderní lis P25.

Nová změna názvu v apt Extrusions B.V. pak proběhla v roce 2017.

Také v nedávné minulosti bylo intenzivně investováno, a sice s cílem navýšení produktivity společnosti apt Extrusions B.V. V roce 2017 bylo pořízeno obráběcí centrum MPS a v roce 2018 dělící centrum (pila). V listopadu tohoto roku bude nainstalován obráběcí stroj a další investice jsou plánovány i do budoucna.

Když firma apt převzala podnik v roce 2004, závod v Roermondu vyrobil 11. 000 t extrudovaných profilů ročně. Od té doby byla tato kapacita mnohokrát navýšena. Mezi zákazníky apt Extrusions B.V. patří renomované společnosti ze segmentů automobilového průmyslu, stavebnictví a průmyslu z Beneluxu, Německa, Skandinávie a Velké Británie. S vizí Essential parts. Essential partners. a dalším plánovaným růstem se společnost považuje za firmu s vynikající pozicí do budoucna.

apt unternehmensgebäude

apt Extrusions in Monheim (D) opens its doors

The Long Night of the Industry (orig. Lange Nacht der Industrie) has enjoyed an increased popularity since its start nine years ago. In 2019, apt Extrusions GmbH & Co. KG in Monheim (D) will repeatedly participate. On September 19th, the company is opening its doors for interested visitors for the fifth time. “During the previous times, we have had many interesting conversations with visitors. We are therefore delighted to participate this year again.” says Thomas Boddenberg, Managing Director of apt Extrusions GmbH & Co. KG.

After a short company presentation, visitors will be equipped with safety glasses and ear protectors. Followed by a factory tour, guests will get to know the whole production process, from raw material to processing and finishing of aluminium profiles. Visitors will experience firsthand how exciting and responsible working in a production plant is and how modern and innovative production processes are.

Are you interested in participating? Registrations are open via the following website: www.langenachtderindustrie.de/regionen/rhein-ruhr/

blau gelbe maschinen

apt: Moderní technologie pro nejvyšší požadavky na kvalitu

Ve vydání Aluminium-Praxis z 3.8.2018 byl zveřejněn rozhovor s Berndem Schäferem, CEO skupiny apt. Pod titulkem „Nejmodernější technologie pro nejvyšší požadavky na kvalitu“ referuje odborný časopis o strategickém zaměření společností apt skupiny.

Úplnou verzi článku v německém jazyce najdete zde (pdf).

gelbe maschine

apt Group investuje do nejmodernější technologie lisování

apt Group patří se svými podniky na extruzi hliníku nacházejícími se v Monheimu nad Rýnem a v nizozemském Roermondu a s roční kapacitou 80,000 tun k evropské špičce výrobců hliníkových profilů. Kompetence skupiny rozšiřují dva moderní podniky na další zpracování, jeden v Eckentalu a druhý v Chebu/ČR. Na obou místech se vyrábí produkty pro zákazníky z Automotive, pro výrobu osobních automobilů, užitkových vozidel, a rovněž pro průmyslovou zakázkovou výrobu.

V lednu 2018 byl v Monheimu lis o tlaku 20 MN nahrazen moderním lisem „Kurzhub-Frontlader“ od SMS se silou 27 MN. K tomu byla ještě zrekonstruována bloková pec. V obou podnicích se navíc investovalo do nových automatických pil.

„Navzdory značným překážkám v Německu a Nizozemsku, které byly způsobeny hlavně vysokými náklady na energii a personálními náklady, investovala apt do nejmodernějších technologií a celou situaci dobře zvládla,“ vysvětluje Bernd Schäfer, jednatel skupiny.

Lis se silou tlaku 27 MN splňuje dokonce ještě větší nároky trhu, než lis předchozí. Rovněž byl upraven průměr lisovací hlavy tak, aby se co nejlépe využila účinnost lisu. Jedním z důvodů je, že lis s takto upravenou hlavou odpovídá parametrům lisu P27 v Roermondu. Oba systémy se tak mohou v případě potřeby vzájemně zastoupit a doplnit.

Společně s novým lisem P27 byla v apt vůbec poprvé instalována také indukční pec. Další novinkou je používání horké blokové pily na nových zařízení. Společnost vidí v kombinaci vnitřního vedení indukční pece, nového lisu a intenzivního chlazení vzduchem následující výhody:

Indukční pec se vyznačuje přesnou regulací teploty, čímž je zajištěna konzistentní kvalita produktu. Bloková pila je méně náchylná k poruchám, navíc řeže s větší přesností, proto můžeme mít větší přehled o spotřebě materiálu. Kromě toho je také blokový zásobník pily efektivnější z logistického hlediska. K lisu může být dopraveno najednou až 150 prutů/tyčí a proces pořád poběží automaticky.

Nový lis nabízí také značné výhody: Lineární vedení raznice a zdvihače vede k maximální spolehlivosti procesu a díky instalaci obzvláště rychlé hydrauliky dosáhneme maximálního možného omezení neproduktivních časů. Lis je vybaven systémem Ecodraulic – inteligentním automatickým systémem start/stop, který je schopný vypnout nepoužívané hydraulické čerpadlo a v případě potřeby jej znovu zapnout. Průměr bloku se zvýšil na 215mm, čímž se také zefektivnil nejen nákup, ale i logistika.

Extrudované profily dosahují díky intenzivnímu chlazení vzduchem lepších mechanických vlastností, což zajišťuje optimální vlastnosti chlazení u asymetrickém řezů a větší flexibilitu u náročnějších slitin. Díky tomuto „odlehčení” se významně snížily neproduktivní časy a objem vyprodukovaného šrotu z profilů.

„Celkově vedlo investování do nového lisu k úspoře energie, výraznému zvýšení produktivity, spolehlivosti procesu výroby a k zvýšení kvality. Rovněž investice do získání odborných zkušeností s řezáním v lokalitě Monheim a Roermond představují obrovský krok v optimalizaci pracovních procesů. V neposlední řadě je nutné zmínit, že i zaměstnanci profitují z ergonomických pracovních podmínek s nejvyšší možnou úrovní bezpečnosti práce.“, zdůrazňuje Bernd Schäfer.

Automatická pila instalovaná v roce 2017 v Monheimu, disponuje zásobníkem, na který lze naložit zabalené polotovary. Obal profilu je zachycen upínací jednotkou a následně rozřezán pilou. Posuv se provádí pomocí vysoce dynamického lineárního pohonu – technologie, která se mimo jiné používá i v železničním systému Transrapid. Tímto se profily přesně umístí a zvýší se i výkon. Díky krátké době posuvu je systém nejen velmi flexibilní, ale především schopný produkovat výrobky v rozpětí od 10 mm do 3.500 mm s obrovskou přesností.

Také automatická pila, která se nedávno instalovala v apt Extrusions B. V. v Roermondu, vykazuje obzvláště dobré výsledky v produkci hotových výrobků. Pila byla speciálně vyvinutá tak, aby splňovala požadavky trhu, a dobře doplňovala stávající zařízení ve výrobně. Řada nových zakázek, hlavně z oblasti užitkových vozidel, bylo již zhotovena touto novou pilou. Velmi náročné požadavky na normy lákají nejenom jiná odvětví průmyslu, ale i nové zákazníky.

Skupina apt Group je aktivní v oblastech extruze hliníku a dalšího zpracování. Přibližně 1000 zaměstnanců v Německu, Nizozemsku a České republice generuje roční tržby ve výši přibližně 250 milionů. S šesti lisovacími linkami, nejmodernějším vývojem dalšího zpracování a třemi eloxovanými linkami patří apt k vedoucím společnostem zabývajícím se zpracováním hliníku v západní Evropě. Společnost dodává významným zákazníkům z oblasti stavebnictví, dopravy a průmyslu. Mezi produkty patří hliníkové profily, které se částečně dále zpracovávají a zušlechťují; hotové hliníkové výrobky a systémy.