Unternehmensgebäude Außenansicht

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně

Ochranu vašich osobních údajů bereme velice vážně. Proto s vašimi osobními údaji zacházíme samozřejmě vždy podle zákonných předpisů na ochranu osobních údajů. Pověřili jsme odborného a spolehlivého externího pověřence pro ochranu osobních údajů. Externí pověření ochranou osobních údajů převzala UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG.

Níže vás chceme informovat o zpracovávání osobních údajů.

Zodpovědné pracoviště

apt Holding GmbH
Rheinpromenade 11
40789 Monheim am Rhein
Německo

Tel: +49 2173 / 297 02 10
info.holding@apt-alu-products.com

Evidence a zpracovávání osobních údajů

Naši nabídku online můžete zásadně využívat bez odhalení své identity. Pokud bychom v naší internetové prezenci např. v rámci kontaktních formulářů nebo při přihlášení/registraci žádali osobní údaje (např. jméno, adresu nebo e-mailovou adresu), děje se tak zásadně na dobrovolné bázi.

Odesláním těchto informací souhlasíte s tím, že tyto osobní údaje mohou být využity k vlastním obchodním účelům (zasílání vyžádaných materiálů/informací, zpracovávání za účelem reklamy a výzkumu trhu), pakliže jste s touto možností souhlasili. Udělený souhlas u nás můžete kdykoli s budoucím účinkem odvolat.

Právní základ pro toto zpracování představuje váš souhlas na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj dobrovolně poskytnutý souhlas můžete kdykoli s budoucím účinkem odvolat. Vaše údaje zpracováváme k uvedeným účelům tak dlouho, dokud svůj souhlas neodvoláte.

Předávání údajů

K předávání třetím osobám, ke komerčním ani nekomerčním účelům, bez vašeho výslovného souhlasu zásadně nedochází. O správu stránek se stará zpracovatel zakázky, který je však smluvně zavázán k ochraně osobních údajů a údaje nesmí používat pro vlastní účely.

Cookies

Tato stránka používá „Cookies“. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a umožňují analýzu užívání internetové prezence a při příští návštěvě vás automaticky rozpoznají. Instalaci cookies můžete odpovídajícím nastavením prohlížeče zabránit. To však může případně vést k tomu, že nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny nabídky.

Změňte nastavení cookies

Vytváření protokolů

Při každém přístupu k této internetové prezenci se vytváří a zpracovávají protokoly ke statistickým účelům, přičemž jednotlivý uživatel přitom zůstává anonymní:

 • Referrer (stránka, ze které jste se dostali k této internetové stránce)
 • Vyhledávané výrazy (v případě internetového vyhledávače jako Referrer)
 • IP se vyhodnotí za účelem určení země původu a poskytovatele
 • Vyhledávač, operační systém, instalované Plug-ins a rozlišení obrazovky
 • Doba pobytu na těchto stránkách

Jmenované údaje se zpracovávají na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f) GDPR k následujícím účelům:

 • zajištění bezproblémového navázání spojení k internetové prezenci,
 • zajištění pohodlného využití naší internetové prezence,
 • vyhodnocení systémové bezpečnosti a stability jakož i
 • k dalším administrativním účelům.

Vyhrazujeme si právo tyto údaje dodatečně prověřit, pakliže by se objevila konkrétní podezření na protiprávní užívání. údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro dosažení účelu.

Ručení za vlastní obsahy

Obsahy těchto stránek byly sestaveny s největší možnou pečlivostí. Za správnost, kompletnost a aktualitu obsahů však neručíme. Jako poskytovatel služeb jsme podle všeobecně platných zákonů zodpovědní za vlastní obsahy na těchto stránkách.

Ručení za odkazy (obsahy cizích poskytovatelů)

Od těchto vlastních obsahů je nutné odlišovat odkazy (“Links”) na obsahy zveřejněné jinými poskytovateli. Na jejich obsahy nemáme žádný vliv. Za obsahy stránek, na které odkazujeme, je vždy zodpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel těchto stránek.

Práva dotčených osob

Tímto vás informujeme o tom, že podle článku 15 a násl. GDPR máte vůči nám za tam uvedených předpokladů právo na informace o příslušných osobních údajích a na jejich opravu nebo vymazaní nebo omezení zpracování či na právo nesouhlasit se zpracováním, jakož i právo na přenos údajů. Rovněž máte podle článku 77 GDPR právo na stížnost u úřadu pro dohled na ochranu osobních údajů, pakliže jste toho názoru, že zpracování vašich osobních údajů odporuje tomuto nařízení. Pokud se zpracování zakládá na článku 6 odst. 1 písmeno a GDPR nebo článku 9 odstavec 2 písmeno a GDPR (souhlas), máte dále právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena oprávněnost zpracování na základě souhlasu do okamžiku odvolání.

Změna našich ustanovení k ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na příležitostnou úpravu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, aby vždy odpovídalo aktuálním právním požadavkům nebo abychom prohlášení o ochraně osobních údajů uzpůsobili měnám našich služeb, např. při zavedení nových služeb. Pro vaši opětovnou návštěvu platí pak nové prohlášení o ochraně osobních údajů.

Otázky

Pokud máte otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete se přímo obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který je se svým týmem k dispozici i pro případy vyžádání informací, žádostí nebo stížností.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Externí pověřenec pro ochranu osobních údajů
Otto-Hausmann-Ring 113
42115 Wuppertal

datenschutz@apt-alu-products.com
Tel.: +49 202 – 946 7726 200

GoogleMaps

Pro usnadnění příjezdu vám nabízíme využití Google Maps k zobrazení map a k vytvoření plánu příjezdu. Google Maps poskytuje Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Tyto stránky budou odpovídajícím způsobem označeny.

Využitím této služby souhlasíte s evidencí, zpracováním a použitím evidovaných a vámi zadaných údajů ze strany Google. Podmínky použití pro Google Maps najdete na http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html [externí stránka].

Webová analýza pomocí Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a umožňují analýzu způsobu užívání této stránky vámi, jako uživatelem. Informace vygenerované souborem cookie o vašem užívání stránky (včetně vaší zkrácené IP adresy) budou přeneseny a uloženy na sever firmy Google v USA. Google tyto informace využije k vyhodnocení vašeho užívání internetové stránky a za účelem vytváření zpráv o aktivitách stránky pro provozovatele webových stránek a za účelem poskytování dalších služeb spojených s využíváním webové stránky a používáním internetu. I Google může tyto informace případně předávat třetím osobám, pakliže je to zákonem předepsané, nebo pokud tyto údaje z pověření Google zpracovávají třetí osoby. Google v žádném případě nebude spojovat vaši IP adresu s dalšími údaji, které má k dispozici.

Použití vašich údajů ze strany Google Analytics můžete zabránit tím, že si do svého prohlížeče instalujete tzv. Add-on. K tomu můžete využít níže uvedený odkaz, který vás zavede na stránky Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de [externí stránka].

Matomo

Rozsah zpracování údajů
Na našich webových stránkách používáme softwarový nástroj Matomo s otevřeným zdrojovým kódem k analýze chování našich uživatelů při surfování. Při návštěvě jednotlivých stránek našeho webu se ukládají následující údaje:

 • 3 bajty IP adresy přistupujícího systému uživatele
 • navštívená webová stránka
 • webová stránka, ze které uživatel na stránku přistoupil (referrer)
 • podstránky, na které bylo z navštívené webové stránky přistupováno
 • čas strávený na webové stránce
 • četnost přístupu na webovou stránku
 • Software běží výhradně na serverech našich webových stránek. Tyto údaje se ukládají pouze tam. Údaje nejsou předávány třetím stranám. Software je nastaven tak, že IP adresy nejsou ukládány celé, ale poslední bajt IP adresy je maskován (např.: 192.168.100.xxx). Tímto způsobem již není možné přiřadit volajícímu počítači zkrácenou IP adresu.

Právní základ
Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Účel zpracování údajů
Zpracování těchto osobních údajů nám umožňuje analyzovat chování našich uživatelů při surfování. Analýzou získaných údajů jsme schopni sestavit informace o využívání jednotlivých součástí našich webových stránek. To nám pomáhá neustále zlepšovat naše webové stránky a jejich uživatelskou přívětivost. Tyto účely rovněž představují náš oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Anonymizací IP adresy je dostatečně zohledněn zájem uživatelů na ochraně jejich osobních údajů.

Možnost vznesení námitky a odstranění
Na našich webových stránkách nabízíme uživatelům možnost vyjádřit nesouhlas s procesem analýzy. Za tímto účelem je třeba následovat příslušný odkaz. Tím se ve vašem systému nastaví soubor cookie, který signalizuje našemu systému, že nemá ukládat údaje uživatele. Pokud mezitím příslušný soubor cookie ze svého systému odstraníte, musíte soubor cookie pro odhlášení nastavit znovu.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Facebook

Náš web obsahuje odkaz na Facebook, sociální síť provozovanou společností Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko). Odkazu jsme dali přednost před facebookovými pluginy, tak aby se osobní údaje návštěvníků našeho webu neposílaly automaticky do Facebooku. Toto technické řešení znamená, že ani my nebudeme osobní údaje za tímto účelem automaticky shromažďovat. Výhodou odkazu je, že ke zpracovávání osobních údajů Facebookem dochází pouze, když kliknete na tlačítko se symbolem Facebooku. Budete-li však náš web otevírat ve chvíli, kdy budete přihlášeni do svého facebookového účtu, bude Facebook automaticky zpracovávat informace o tom, jaké stránky jste u nás kdy navštívili a jakým prohlížečem. Facebook může takto zpracovávané informace předávat třetím stranám, např. americkým úřadům v případech vyplývajících ze zákona, anebo společnostem, které zpracováváním dat pověří. Na typ a rozsah osobních údajů zpracovávaných Facebookem nemáme žádný vliv.

My o Vás prostřednictvím Facebooku shromažďujeme pouze ty osobní údaje, které nám na naší fanouškovské facebookové stránce sami sdělíte. Za tuto stránku ručíme spolu se společností Facebook. Zadáním dat do naší fanouškovské facebookové stránky nám implicitně podle článku 6 odst. 1 písmeno a) GDPR dáváte souhlas se zpracováváním těchto dat.

Další informace o tom, jak bude s Vašimi daty nakládáno, najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook na: https://www.facebook.com/about/privacy [externí stránka].

LinkedIn

Náš web obsahuje odkaz na sociální síť LinkedIn provozovanou společností LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. Odkazu jsme dali přednost před pluginy, tak aby se osobní údaje návštěvníků našeho webu neposílaly automaticky do LinkedIn. Výhodou odkazu je, že ke zpracovávání osobních údaje sociální sítí LinkedIn dochází pouze, když kliknete na tlačítko se symbolem LinkedIn. LinkedIn může takto zpracovávané informace předávat třetím stranám, např. americkým úřadům v případech vyplývajících ze zákona, anebo společnostem, které zpracováváním dat pověří. Na typ a rozsah osobních údajů zpracovávaných LinkedIn nemáme žádný vliv.

Další informace o tom, jak bude s Vašimi daty nakládáno, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE [externí stránka].

XING 

Náš web obsahuje odkaz na sociální síť XING provozovanou společností XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo. Odkazu jsme dali přednost před pluginy, tak aby se osobní údaje návštěvníků našeho webu neposílaly automaticky do XING. Výhodou odkazu je, že ke zpracovávání osobních údaje sociální sítí XING dochází pouze, když kliknete na tlačítko se symbolem XING. Pokud však náš web otevřete ve chvíli, kdy budete přihlášeni do svého účtu na XING, pak XING Vaše osobní údaje zpracovávat bude. Na typ a rozsah osobních údajů zpracovávaných XING nemáme žádný vliv.

Další informace o tom, jak bude s Vašimi daty nakládáno, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti XING na: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung [externí stránka].

Microsoft Clarity

Spolupracujeme se společnostmi Microsoft Clarity a Microsoft Advertising, abychom mohli sledovat, jak používáte naše webové stránky a jak s nimi komunikujete, a to pomocí behaviorálních metrik, heatmap a přehrávání relací, abychom mohli zlepšovat a prodávat naše produkty a služby. Údaje o používání webových stránek jsou shromažďovány pomocí souborů cookie první a třetí strany a dalších sledovacích technologií, aby bylo možné určit oblíbenost produktů/služeb a online aktivity. Tyto informace používáme také k optimalizaci webových stránek, pro účely podvodů/bezpečnosti a pro reklamu. Další informace o tom, jak společnost Microsoft shromažďuje a používá vaše údaje, naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft:
https://privacy.microsoft.com/de-DE/privacystatement [externí stránka].