Unternehmensgebäude Außenansicht

Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonsgegevens
heeft bij ons absolute prioriteit

Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonsgegevens
heeft bij ons absolute prioriteit

Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonsgegevens
heeft bij ons absolute prioriteit

Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonsgegevens heeft bij ons absolute prioriteit

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Zo behandelen wij uw persoonsgegevens vanzelfsprekend altijd overeenkomstig de wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften. Wij hebben een vakkundige en betrouwbare externe functionaris voor de gegevensbescherming benoemd. Als externe functionaris voor de gegevensbescherming fungeert de firma UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG.

Hierna informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens.

Verantwoordelijke instantie

apt Holding GmbH
Rheinpromenade 11
40789 Monheim am Rhein, Duitsland
Tel: +49 2173 / 297 02 10

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Principieel kunt u zonder bekendmaking van uw identiteit gebruik van ons onlineaanbod maken. Als wij op de internetsite bijvoorbeeld in het kader van contactformulieren of bij de aanmelding/registratie persoonsgegevens opvragen (zoals bijvoorbeeld naam, adres of e-mail adres), geschiedt dit principieel op vrijwillige basis.

U verklaart zich met het verzenden van deze informatie aan ons ermee akkoord, dat deze voor eigen zakelijke doelen (verzending van de aangevraagde materialen/informatie, verwerking voor reclame- en marktonderzoeksdoelen) gebruikt mogen worden, als u deze mogelijkheid niet heeft weersproken. Uw eenmaal verstrekte toestemming kunt u altijd met werking voor de toekomst bij ons intrekken.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming op basis van artikel 6 lid 1 letter a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Uw vrijwillig verstrekte toestemming kunt u altijd met werking voor de toekomst intrekken. Wij verwerken uw gegevens voor de genoemde doelen zolang u uw toestemming niet intrekt.

Het verstrekken van de gegevens

Het verstrekken van de gegevens aan derden, voor commerciële of niet commerciële doeleinden, vindt zonder uw uitdrukkelijke toestemming uitdrukkelijk niet plaats. Wij gebruiken een informatiebeveiligingsfunctionaris, om de website te exploiteren, die echter overeenkomstig de gegevensbeschermingsvoorschriften contractueel verplicht werd en die de gegevens niet voor eigen doelen mag gebruiken.

Cookies

Deze site gebruikt „cookies“. Cookies zijn tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de internetsite mogelijk maken en u bij het volgende bezoek automatisch weer herkennen. U kunt de installatie van cookies door de juiste instelling van uw browser verhinderen. Dit kan eventueel ertoe leiden, dat u niet alle offertes in volle omvang kunt gebruiken.

Wijzig uw cookie-instellingen

Protocollering

Bij elke toegang tot de internetsite worden protocollen voor statistische doelen opgemaakt en verwerkt, waarbij de enkele gebruiker hierbij anoniem blijft:

  • verwijzer (site, over de link waarvan u naar deze internetsite bent gekomen)
  • zoekbegrippen (bij zoekmachines als verwijzer)
  • IP wordt voor de bepaling van het land van herkomst en de provider geanalyseerd
  • browser, besturingssysteem, geïnstalleerde plug-ins en beeldschermresolutie
  • verblijfstijd op de pagina‘s

De genoemde gegevens worden op de basis van ons rechtmatig belang volgens artikel 6 lid 1 zin 1 letter f) AVG door ons voor de volgende doelen verwerkt:

  • garantie van een snelle verbindingsopbouw van de internetsite,
  • garantie van een comfortabel gebruik van de internetsite,
  • beoordeling van de systeemveiligheid en -stabiliteit alsmede
  • voor verdere administratieve doelen.

Wij behouden ons voor, deze gegevens achteraf te controleren, als ons concrete aanwijzingen voor onwettig gebruik bekend worden. De gegevens worden onmiddellijk gewist, als ze voor het bereiken van het doel niet meer gebruikt worden.

Aansprakelijkheid voor eigen inhouden

De inhouden van deze pagina’s werden met de grootste zorgvuldigheid opgemaakt. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhouden kunnen wij echter geen garantie geven. Als dienstverlener zijn wij voor eigen inhouden op deze pagina’s volgens de algemene wetten verantwoordelijk.

Aansprakelijkheid voor links (inhouden van vreemde aanbieders)

Van deze eigen inhouden dienen kruisverwijzingen (“links”) naar de van andere aanbieders gereedgehouden inhouden te worden onderscheiden. Op de inhoud van deze aanbieders hebben wij geen invloed; voor de inhouden van de gelinkte pagina’s is altijd de betrokken aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk.

Rechten van de betrokkenen

Wij informeren u hiermee erover, dat u volgens artikel 15 vv. AVG ons tegenover onder de daar gedefinieerde voorwaarden het recht op inlichting over de u betreffende persoonsgegevens alsmede op correctie of wissing of op beperking van de verwerking of een recht van verzet tegen de verwerking alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft. Ook heeft u volgens artikel 77 AVG het recht van bezwaar bij een toezichtsinstantie voor de gegevensbescherming, als u van mening bent, dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegegevens een inbreuk op deze verordening is. Wanneer de verwerking op artikel 6 lid 1 letter a AVG of artikel 9 lid 2 letter a AVG baseert (toestemming), heeft u bovendien het recht, de toestemming altijd in te trekken, zonder dat de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot het tijdstip van de intrekking geschiedde verwerking aangetast wordt.

Wijziging van onze privacybepalingen

Wij behouden ons voor, deze privacyverklaring incidenteel aan te passen, opdat ze altijd aan de actuele wettige eisen voldoet of om wijzigingen van onze prestaties in de privacyverklaring om te zetten, bijvoorbeeld bij de invoering van nieuwe services. Voor uw volgend bezoek is dan de nieuwe privacyverklaring van toepassing.

Vragen

Als u vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens heeft, kunt u zich direct tot onze functionaris voor de gegevensbescherming wenden, die met zijn team ook voor inlichtingen, verzoeken of bezwaren ter beschikking staat.

Contact met de functionaris voor de gegevensbescherming

Externe functionaris voor de gegevensbescherming
Otto-Hausmann-Ring 113
42115 Wuppertal

datenschutz@apt-alu-products.com
Tel: +49 202 – 946 7726 200

GoogleMaps

Om de heenreis zo gemakkelijk mogelijk voor u te maken, bieden wij u het gebruik van Google Maps voor de afbeelding van kaarten en voor het opstellen van routebeschrijvingen. Google Maps wordt door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, ter beschikking gesteld. Deze pagina’s worden voor u duidelijk kenbaar gemaakt.

Door het gebruik van deze services verklaart u zich akkoord met de verzameling, verwerking en het gebruik van de daarbij verzamelde en door u ingevoerde gegevens door Google. De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u onder http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html [externe pagina].

Webanalyse met Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies“, tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maakt. De door het cookie gegeneerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw verkort IP-adres) wordt aan de server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te analyseren, om verslagen over de websiteactiviteiten voor de exploitanten van de webistes samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden dienstverleningen te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, als dit wettelijk voorgeschreven is of als derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen.

U kunt het gebruik van uw gegevens door Google Analytics weerspreken door een zogenaamd add-on in uw browser te installeren.´Hiervoor kunt u de volgende link volgen, die u naar de pagina van Google leidt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de [externe pagina].

Matomo (voorheen Piwik)

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo. Matomo maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Daartoe wordt de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

Matomo-cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert.

Matomo-cookies worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt niet aan derden doorgegeven. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de desbetreffende instellingen van uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Als u niet akkoord gaat met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u de opslag en het gebruik hier deactiveren. In dat geval wordt er een opt-out cookie in uw browser opgeslagen, die voorkomt dat Matomo gebruiksgegevens opslaat. Als u uw cookies verwijdert, heeft dit tot gevolg dat de Matomo opt-out-cookie ook wordt verwijderd. De opt-out moet opnieuw worden geactiveerd wanneer u onze site opnieuw bezoekt.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Facebook 

Onze website is gekoppeld aan de website van Facebook. De beheerder van de website is Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland). In plaats van Facebook-plug-ins hebben wij ervoor gekozen om enkel gebruik te maken van een koppeling naar Facebook, zodat bij een bezoek aan onze website niet automatisch persoonsgegevens van u worden doorgestuurd naar Facebook. Deze technische oplossing voorkomt ook dat in dit verband automatisch persoonsgegevens van u worden verzameld. Door de koppeling verwerkt Facebook uw persoonsgegevens ook pas wanneer u actief op de Facebook-knop klikt. Indien u op het tijdstip van het openen van onze website al was ingelogd bij uw Facebook-account, verwerkt Facebook evenwel op zijn minst al de informatie, welke van onze pagina’s u met uw IP-adres heeft bezocht, op welk tijdstip dat is gebeurd en via welke browser. Facebook zal de verwerkte informatie eventueel doorgeven aan derde partijen, bijv. Amerikaanse overheidsinstanties, indien dit wettelijk verplicht is of indien derde partijen deze gegevens in opdracht van Facebook verwerken. Wij hebben geen invloed op de aard en de omvang van uw persoonsgegevens die door Facebook worden verwerkt.

Wij verzamelen pas persoonsgegevens van u via Facebook, wanneer u actief bent op onze Facebook-fanpagina, waarvoor wij samen met Facebook verantwoordelijk zijn, en uw persoonsgegevens prijsgeeft. Doordat u gegevens achterlaat op onze Facebook-pagina, geeft u ons toestemming voor de verwerking van deze gegevens overeenkomstig artikel 6 lid 1 punt a AVG.

Meer informatie over de omgang met uw gegevens vindt u in de privacyverklaring van Facebook op: https://www.facebook.com/about/privacy [externe pagina].

LinkedIn

Onze website is gekoppeld aan de website van LinkedIn. De beheerder van de website is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. In plaats van plug-ins maken wij enkel gebruik van een koppeling naar LinkedIn. Daardoor worden uw persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website niet automatisch doorgegeven aan LinkedIn. Door de koppeling verwerkt LinkedIn uw persoonsgegevens pas wanneer u actief op de LinkedIn-knop klikt. LinkedIn zal de verwerkte informatie eventueel doorgeven aan derde partijen, bijv. Amerikaanse overheidsinstanties, indien dit wettelijk verplicht is of indien derde partijen deze gegevens in opdracht van LinkedIn verwerken. Wij hebben geen invloed op de aard en de omvang van uw persoonsgegevens die door LinkedIn worden verwerkt.

Meer informatie over de omgang met uw gegevens vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE [externe pagina].

XING 

Deze website is gekoppeld aan de website van XING. De beheerder van de website is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Wij maken enkel gebruik van een koppeling naar de website van XING in plaats van plug-ins. Dat betekent dat uw persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website niet automatisch worden doorgegeven aan XING. Bij een eenvoudige koppeling verwerkt XING uw persoonsgegevens pas wanneer u actief op de XING-knop klikt. Als u tijdens het openen van onze website bent ingelogd bij uw XING-account, dan verwerkt XING evenwel persoonsgegevens van u. Wij hebben geen invloed op de aard en de omvang van uw persoonsgegevens die door XING worden verwerkt.

Meer informatie over de omgang met uw gegevens vindt u in de privacyverklaring van XING op: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung [externe pagina].

Microsoft Clarity

We werken samen met Microsoft Clarity en Microsoft Advertising om bij te houden hoe u onze website gebruikt en ermee omgaat met behulp van gedragsgegevens, heatmaps en session replay om onze producten en diensten te verbeteren en op de markt te brengen. Gegevens over websitegebruik worden verzameld met behulp van eerste en derde cookies en andere trackingtechnologieën om de populariteit van producten/diensten en online activiteit te bepalen. We gebruiken deze informatie ook om de website te optimaliseren, voor fraude-/veiligheidsdoeleinden en voor advertenties. Voor meer informatie over hoe Microsoft uw gegevens verzamelt en gebruikt, raadpleegt u de Privacyverklaring van Microsoft:
https://privacy.microsoft.com/de-DE/privacystatement [externe site].