Unternehmensgebäude Außenansicht

Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonsgegevens
heeft bij ons absolute prioriteit

Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonsgegevens
heeft bij ons absolute prioriteit

Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonsgegevens
heeft bij ons absolute prioriteit

Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonsgegevens heeft bij ons absolute prioriteit

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Zo behandelen wij uw persoonsgegevens vanzelfsprekend altijd overeenkomstig de wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften. Wij hebben een vakkundige en betrouwbare externe functionaris voor de gegevensbescherming benoemd. Als externe functionaris voor de gegevensbescherming fungeert de firma UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG.

Hierna informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens.

Verantwoordelijke instantie

apt Holding GmbH
Rheinpromenade 11
40789 Monheim am Rhein, Duitsland
Tel: +49 2173 / 297 02 10

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Principieel kunt u zonder bekendmaking van uw identiteit gebruik van ons onlineaanbod maken. Als wij op de internetsite bijvoorbeeld in het kader van contactformulieren of bij de aanmelding/registratie persoonsgegevens opvragen (zoals bijvoorbeeld naam, adres of e-mail adres), geschiedt dit principieel op vrijwillige basis.

U verklaart zich met het verzenden van deze informatie aan ons ermee akkoord, dat deze voor eigen zakelijke doelen (verzending van de aangevraagde materialen/informatie, verwerking voor reclame- en marktonderzoeksdoelen) gebruikt mogen worden, als u deze mogelijkheid niet heeft weersproken. Uw eenmaal verstrekte toestemming kunt u altijd met werking voor de toekomst bij ons intrekken.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming op basis van artikel 6 lid 1 letter a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Uw vrijwillig verstrekte toestemming kunt u altijd met werking voor de toekomst intrekken. Wij verwerken uw gegevens voor de genoemde doelen zolang u uw toestemming niet intrekt.

Het verstrekken van de gegevens

Het verstrekken van de gegevens aan derden, voor commerciële of niet commerciële doeleinden, vindt zonder uw uitdrukkelijke toestemming uitdrukkelijk niet plaats. Wij gebruiken een informatiebeveiligingsfunctionaris, om de website te exploiteren, die echter overeenkomstig de gegevensbeschermingsvoorschriften contractueel verplicht werd en die de gegevens niet voor eigen doelen mag gebruiken.

Cookies

Deze site gebruikt „cookies“. Cookies zijn tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de internetsite mogelijk maken en u bij het volgende bezoek automatisch weer herkennen. U kunt de installatie van cookies door de juiste instelling van uw browser verhinderen. Dit kan eventueel ertoe leiden, dat u niet alle offertes in volle omvang kunt gebruiken.

Wijzig uw cookie-instellingen

Protocollering

Bij elke toegang tot de internetsite worden protocollen voor statistische doelen opgemaakt en verwerkt, waarbij de enkele gebruiker hierbij anoniem blijft:

 • verwijzer (site, over de link waarvan u naar deze internetsite bent gekomen)
 • zoekbegrippen (bij zoekmachines als verwijzer)
 • IP wordt voor de bepaling van het land van herkomst en de provider geanalyseerd
 • browser, besturingssysteem, geïnstalleerde plug-ins en beeldschermresolutie
 • verblijfstijd op de pagina‘s

De genoemde gegevens worden op de basis van ons rechtmatig belang volgens artikel 6 lid 1 zin 1 letter f) AVG door ons voor de volgende doelen verwerkt:

 • garantie van een snelle verbindingsopbouw van de internetsite,
 • garantie van een comfortabel gebruik van de internetsite,
 • beoordeling van de systeemveiligheid en -stabiliteit alsmede
 • voor verdere administratieve doelen.

Wij behouden ons voor, deze gegevens achteraf te controleren, als ons concrete aanwijzingen voor onwettig gebruik bekend worden. De gegevens worden onmiddellijk gewist, als ze voor het bereiken van het doel niet meer gebruikt worden.

Aansprakelijkheid voor eigen inhouden

De inhouden van deze pagina’s werden met de grootste zorgvuldigheid opgemaakt. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhouden kunnen wij echter geen garantie geven. Als dienstverlener zijn wij voor eigen inhouden op deze pagina’s volgens de algemene wetten verantwoordelijk.

Aansprakelijkheid voor links (inhouden van vreemde aanbieders)

Van deze eigen inhouden dienen kruisverwijzingen (“links”) naar de van andere aanbieders gereedgehouden inhouden te worden onderscheiden. Op de inhoud van deze aanbieders hebben wij geen invloed; voor de inhouden van de gelinkte pagina’s is altijd de betrokken aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk.

Rechten van de betrokkenen

Wij informeren u hiermee erover, dat u volgens artikel 15 vv. AVG ons tegenover onder de daar gedefinieerde voorwaarden het recht op inlichting over de u betreffende persoonsgegevens alsmede op correctie of wissing of op beperking van de verwerking of een recht van verzet tegen de verwerking alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft. Ook heeft u volgens artikel 77 AVG het recht van bezwaar bij een toezichtsinstantie voor de gegevensbescherming, als u van mening bent, dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegegevens een inbreuk op deze verordening is. Wanneer de verwerking op artikel 6 lid 1 letter a AVG of artikel 9 lid 2 letter a AVG baseert (toestemming), heeft u bovendien het recht, de toestemming altijd in te trekken, zonder dat de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot het tijdstip van de intrekking geschiedde verwerking aangetast wordt.

Wijziging van onze privacybepalingen

Wij behouden ons voor, deze privacyverklaring incidenteel aan te passen, opdat ze altijd aan de actuele wettige eisen voldoet of om wijzigingen van onze prestaties in de privacyverklaring om te zetten, bijvoorbeeld bij de invoering van nieuwe services. Voor uw volgend bezoek is dan de nieuwe privacyverklaring van toepassing.

Vragen

Als u vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens heeft, kunt u zich direct tot onze functionaris voor de gegevensbescherming wenden, die met zijn team ook voor inlichtingen, verzoeken of bezwaren ter beschikking staat.

Contact met de functionaris voor de gegevensbescherming

Externe functionaris voor de gegevensbescherming
Otto-Hausmann-Ring 113
42115 Wuppertal

datenschutz@apt-alu-products.com
Tel: +49 202 – 946 7726 200

GoogleMaps

Om de heenreis zo gemakkelijk mogelijk voor u te maken, bieden wij u het gebruik van Google Maps voor de afbeelding van kaarten en voor het opstellen van routebeschrijvingen. Google Maps wordt door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, ter beschikking gesteld. Deze pagina’s worden voor u duidelijk kenbaar gemaakt.

Door het gebruik van deze services verklaart u zich akkoord met de verzameling, verwerking en het gebruik van de daarbij verzamelde en door u ingevoerde gegevens door Google. De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u onder http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html [externe pagina].

Webanalyse met Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies“, tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maakt. De door het cookie gegeneerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw verkort IP-adres) wordt aan de server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te analyseren, om verslagen over de websiteactiviteiten voor de exploitanten van de webistes samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden dienstverleningen te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, als dit wettelijk voorgeschreven is of als derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen.

U kunt het gebruik van uw gegevens door Google Analytics weerspreken door een zogenaamd add-on in uw browser te installeren.´Hiervoor kunt u de volgende link volgen, die u naar de pagina van Google leidt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de [externe pagina].

Google Ads

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads maakt het mogelijk om advertenties weer te geven in de zoekmachine van Google of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert of heeft ingevoerd op Google (keyword targeting). Daarnaast kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bijv. locatiegegevens en interesses) (doelgroepgerichtheid). Als website-exploitant kunnen we deze gegevens kwantitatief evalueren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en welke en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige kliks.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Ads Remarketing

De websitebeheerder maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads Remarketing kunnen we mensen die gebruik maken van of interactie hebben met ons online aanbod toewijzen aan specifieke doelgroepen om vervolgens op interesse gebaseerde reclame weer te geven in het advertentienetwerk van Google (remarketing of retargeting).

Bovendien kunnen de advertentiedoelgroepen die zijn gemaakt met Google Ads Remarketing worden gekoppeld aan de apparaatoverkoepelende functies van Google. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op een eindapparaat (bijv. pc) ook worden weergegeven op een ander eindapparaat (bijv. mobiele telefoon of tablet).

Als u een Google-account hebt, kunt u bezwaar maken tegen deze vorm van gepersonaliseerde reclame door op de volgende link te klikken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie en de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming zijn te vinden in het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

Google Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google conversion tracking kunnen Google en wij herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd en hoe de klant onze website heeft gebruikt. Zo kunnen we bijvoorbeeld analyseren op welke knoppen op onze website hoe vaak is geklikt en welke producten het vaakst zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om statistieken op te stellen. We komen te weten hoeveel gebruikers in totaal op onze advertenties hebben geklikt en welke acties ze hebben ondernomen. Dit levert ons geen informatie op waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google zelf gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatiedoeleinden.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Matomo

Omvang van de gegevensverwerking
Wij gebruiken de open source softwaretool Matomo op onze website om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Wanneer afzonderlijke pagina’s van onze website worden bezocht, worden de volgende gegevens opgeslagen

 • 3 bytes van het IP-adres van het toegangssysteem van de gebruiker
 • de bezochte website
 • de website vanwaar de gebruiker de website heeft geopend (referrer)
 • de subpagina’s die zijn geopend vanaf de bezochte website
 • de tijd die op de website is doorgebracht
 • de frequentie waarmee de website wordt bezocht
 • de software draait uitsluitend op de servers van onze website. Deze gegevens worden alleen daar opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De software is zo ingesteld dat de IP-adressen niet volledig worden opgeslagen, maar dat de laatste byte van het IP-adres wordt gemaskeerd (bijv.: 192.168.100.xxx). Op deze manier is het niet langer mogelijk om het verkorte IP-adres toe te wijzen aan de computer die de oproep doet.

Rechtsgrondslag
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is art. 6 lid 1 lit. f GDPR.

Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van deze persoonsgegevens stelt ons in staat om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door de verkregen gegevens te analyseren, kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze website. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren. Deze doeleinden vormen ook ons legitieme belang bij het verwerken van de gegevens in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Door het IP-adres te anonimiseren wordt voldoende rekening gehouden met het belang van gebruikers bij de bescherming van hun persoonsgegevens.

Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
Wij bieden onze gebruikers de mogelijkheid om zich af te melden voor het analyseproces op onze website. Om dit te doen, moet u de bijbehorende link volgen. Hierdoor wordt een cookie op uw systeem geplaatst die ons systeem signaleert om de gegevens van de gebruiker niet op te slaan. Als u de betreffende cookie tussentijds van uw eigen systeem verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.
Meer informatie over de privacy-instellingen van de Matomo software vind je onder de volgende link: https://matomo.org/docs/privacy/.

U kunt ervoor kiezen om te voorkomen dat deze website de acties die u uitvoert kan analyseren. Hierdoor wordt uw privacy beschermd, maar wordt ook voorkomen dat de beheerder van de website van uw acties kan leren en een betere ervaring voor u en andere gebruikers kan creëren.

Facebook 

Onze website is gekoppeld aan de website van Facebook. De beheerder van de website is Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland). In plaats van Facebook-plug-ins hebben wij ervoor gekozen om enkel gebruik te maken van een koppeling naar Facebook, zodat bij een bezoek aan onze website niet automatisch persoonsgegevens van u worden doorgestuurd naar Facebook. Deze technische oplossing voorkomt ook dat in dit verband automatisch persoonsgegevens van u worden verzameld. Door de koppeling verwerkt Facebook uw persoonsgegevens ook pas wanneer u actief op de Facebook-knop klikt. Indien u op het tijdstip van het openen van onze website al was ingelogd bij uw Facebook-account, verwerkt Facebook evenwel op zijn minst al de informatie, welke van onze pagina’s u met uw IP-adres heeft bezocht, op welk tijdstip dat is gebeurd en via welke browser. Facebook zal de verwerkte informatie eventueel doorgeven aan derde partijen, bijv. Amerikaanse overheidsinstanties, indien dit wettelijk verplicht is of indien derde partijen deze gegevens in opdracht van Facebook verwerken. Wij hebben geen invloed op de aard en de omvang van uw persoonsgegevens die door Facebook worden verwerkt.

Wij verzamelen pas persoonsgegevens van u via Facebook, wanneer u actief bent op onze Facebook-fanpagina, waarvoor wij samen met Facebook verantwoordelijk zijn, en uw persoonsgegevens prijsgeeft. Doordat u gegevens achterlaat op onze Facebook-pagina, geeft u ons toestemming voor de verwerking van deze gegevens overeenkomstig artikel 6 lid 1 punt a AVG.

Meer informatie over de omgang met uw gegevens vindt u in de privacyverklaring van Facebook op: https://www.facebook.com/about/privacy [externe pagina].

LinkedIn

Onze website is gekoppeld aan de website van LinkedIn. De beheerder van de website is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. In plaats van plug-ins maken wij enkel gebruik van een koppeling naar LinkedIn. Daardoor worden uw persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website niet automatisch doorgegeven aan LinkedIn. Door de koppeling verwerkt LinkedIn uw persoonsgegevens pas wanneer u actief op de LinkedIn-knop klikt. LinkedIn zal de verwerkte informatie eventueel doorgeven aan derde partijen, bijv. Amerikaanse overheidsinstanties, indien dit wettelijk verplicht is of indien derde partijen deze gegevens in opdracht van LinkedIn verwerken. Wij hebben geen invloed op de aard en de omvang van uw persoonsgegevens die door LinkedIn worden verwerkt.

Meer informatie over de omgang met uw gegevens vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE [externe pagina].

XING 

Deze website is gekoppeld aan de website van XING. De beheerder van de website is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Wij maken enkel gebruik van een koppeling naar de website van XING in plaats van plug-ins. Dat betekent dat uw persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website niet automatisch worden doorgegeven aan XING. Bij een eenvoudige koppeling verwerkt XING uw persoonsgegevens pas wanneer u actief op de XING-knop klikt. Als u tijdens het openen van onze website bent ingelogd bij uw XING-account, dan verwerkt XING evenwel persoonsgegevens van u. Wij hebben geen invloed op de aard en de omvang van uw persoonsgegevens die door XING worden verwerkt.

Meer informatie over de omgang met uw gegevens vindt u in de privacyverklaring van XING op: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung [externe pagina].

Microsoft Clarity

We werken samen met Microsoft Clarity en Microsoft Advertising om bij te houden hoe u onze website gebruikt en ermee omgaat met behulp van gedragsgegevens, heatmaps en session replay om onze producten en diensten te verbeteren en op de markt te brengen. Gegevens over websitegebruik worden verzameld met behulp van eerste en derde cookies en andere trackingtechnologieën om de populariteit van producten/diensten en online activiteit te bepalen. We gebruiken deze informatie ook om de website te optimaliseren, voor fraude-/veiligheidsdoeleinden en voor advertenties. Voor meer informatie over hoe Microsoft uw gegevens verzamelt en gebruikt, raadpleegt u de Privacyverklaring van Microsoft:
https://privacy.microsoft.com/de-DE/privacystatement [externe site].

LinkedIn Insight Tag

Onze website maakt gebruik van de “LinkedIn Insight Tag” conversietool van LinkedIn Ireland Unlimited Company. Deze tool maakt een cookie aan in uw webbrowser waarmee onder andere de volgende gegevens kunnen worden verzameld: IP-adres, apparaat- en browserkenmerken en pagina-events (bijv. paginaweergaves). Deze gegevens worden gecodeerd, binnen zeven dagen geanonimiseerd en de geanonimiseerde gegevens worden binnen 90 dagen verwijderd. LinkedIn deelt geen persoonlijke gegevens met ons, maar biedt geanonimiseerde rapporten over de website doelgroep en weergaveprestaties. LinkedIn biedt ook de mogelijkheid van retargeting via de Insight Tag. We kunnen deze gegevens gebruiken om gerichte advertenties buiten onze website weer te geven zonder u als websitebezoeker te identificeren. Meer informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn vind je in het privacybeleid van LinkedIn.
https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy [externe pagina]
LinkedIn-leden kunnen het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor advertentiedoeleinden regelen in hun accountinstellingen. Om de Insight tag op onze website uit te schakelen (“opt-out”) klik hier.
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out [externe pagina]

Gebruik van HubSpot

Onze website maakt gebruik van HubSpot, software van HubSpot Inc, VS. Deze software wordt gebruikt op het zogenaamde gebied van inbound marketing en helpt ons om onze marketingstrategie beter te coördineren en te optimaliseren door middel van onder andere statistische analyses en evaluatie van gelogd gebruikersgedrag. Er worden cookies (zie hierboven) gebruikt. U kunt het opslaan van cookies op elk gewenst moment voorkomen door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren of reeds opgeslagen cookies verwijderen. Houd er rekening mee dat als u cookies blokkeert, u mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van de diensten die op onze website worden aangeboden. Meer informatie is te vinden in de gebruiksvoorwaarden en richtlijnen voor gegevensbescherming van HubSpot Inc. op https://www.hubspot.com/terms-of-service en op https://www.hubspot.com/privacy-policy. Als u niet wilt dat de informatie over uw bezoek voor de beschreven doeleinden wordt gebruikt, kunt u ons dit ook te allen tijde per e-mail of per post laten weten. Alle informatie die we verzamelen valt onder dit Privacybeleid. HubSpot is onderworpen aan TRUSTe’s Privacy Seal en het US – EU Safe Harbor Framework evenals het US – Swiss Safe Harbor Framework. Contact: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland, Telefoon: +353 1 5187500.