Impressum

Information about the apt website

Impressum

Information about the apt website

Impressum

Information about the apt website

Impressum

Information about the apt website

Údaje dle § 5 spolkového telemediálního zákona:

apt Holding GmbH
Rheinpromenade 11
D-40789 Monheim am Rhein

Kontakt:

T +49 2173 / 297 02 10
E-Mail: info@apt-alu-products.com

Daňové identifikační číslo podle §27 a zákona o dani z přidané hodnoty:

Sídlo společnosti: Monheim am Rhein
Obvodní soud Düsseldorf: HRB 44972
Identifikační číslo: 135/5703/0707
Daňové identifikační číslo: DE 121394819

Osoba zodpovědná za obsah podle § 55 odst. 2 Státní smlouvy o rádiu a televizi:

Michael Zint
apt Holding GmbH
Rheinpromenade 11
D-40789 Monheim am Rhein

Urovnání sporů

Evropská komise poskytuje platformu k online urovnání sporů:

https://ec.europa.eu/consumers/odr

Naši E-mailovou adresu najdete nahoře v Impressu. Nejsme ochotni ani povinni se zúčastnit urovnání sporů u objektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Ručení za obsahy

Jako poskytovatel služeb jsme dle § 7 odst.1 telemediálního zákona zodpovědní za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecně platnými zákony. Dle §§ 8 až 10 telemediálního zákona však jako poskytovatel služeb nejsme povinni prověřovat zprostředkované nebo uložené cizí informace ani zkoumat okolnosti, které by poukazovaly na nezákonné aktivity.

Povinnosti odstranění nebo zablokování použití informací dle obecně platných zákonů tím zůstávají nedotčeny. Ručení v tomto ohledu je však možné až od momentu zjištění konkrétního porušení zákona. Při zjištění příslušného porušení zákona tento obsah bezodkladně odstraníme.

Ručení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí internetové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tento cizí obsah ručit. Za obsah propojených stránek je zodpovědný vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Stránky, na které odkazujeme, byly v momentě umístění odkazu zkontrolovány ohledně možného porušení zákona. V momentě propojení nebyl rozpoznán žádný protizákonný obsah.

Neustálá kontrola obsahu propojených stránek však bez konkrétních podezření na porušení zákona není možná. V případě zjištění porušení zákona budou takovéto odkazy bezodkladně odstraněny.

Autorská práva

Obsahy a díla na těchto stránkách vytvořené provozovatelem stránek jsou chráněny německými autorskými právy. Rozmnožování, zpracování, šíření a jakýkoli druh zhodnocení nad rámec autorského práva si vyžaduje písemný souhlas příslušného autora, resp. tvůrce. Stahování a kopie těchto stránek jsou dovoleny pouze k soukromému, ne však ke komerčnímu využití.

Pokud nebyl obsah na těchto stránkách vytvořen provozovatelem, byla dodržena autorská práva třetích osob. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Pokud byste si navzdory tomu všimli porušení autorských práv, prosíme Vás o příslušné upozornění. V případě zjištění porušení zákona bude takovýto obsah bezodkladně odstraněn.