Mitarbeiter Besprechung

Společně a s respektem

S kolegy, zákazníky a dodavateli

Společně a s respektem

S kolegy, zákazníky a dodavateli

Společně a s respektem

S kolegy, zákazníky a dodavateli

Firemní kultura orientovaná na hodnoty

Vášeň, nadšení a kompetence

Hodnoty

Naše hodnoty utváří již více než 50 let naši podnikovou kulturu a jsou součástí každodenního života všech našich zaměstnankyň a zaměstnanců. Tvoří základ našeho úspěchu a provázejí další vývoj našeho podniku.

Důvěra, partnerství, vášeň

Vášeň, nadšení a kompetence jsou naše hnací síla. Do nových úkolů se pouštíme s radostí. Přitom se vzájemně podporujeme, chováme k sobě respekt a loajalitu. Vztah s našimi zákazníky a dodavateli, stejně jako vztahy v rámci apt, jsou naplněny důvěrou a partnerstvím. Z toho vznikla dlouhodobá partnerství, která udržujeme a dále rozvíjíme. Spolu chceme utvářet budoucnost.

Besprechung im jungen Team

Radost z učení

Při práci se orientujeme na výsledek a celoživotní učení nás naplňuje radostí. Týmová práce a konsekventní další vzdělávání, mimo jiné v naší interní podnikové apt Academy, nám přináší v každodenní konkurenci potřebné know-how, flexibilitu a schopnost bezpečně se rozhodovat.

Angažovaně, různorodě, otevřeně

Naši angažovaní a vysoce motivovaní zaměstnanci jsou našim nejdůležitějším zdrojem. Vnímají se jako jeden tým složený z různých osobností. Různorodost je v apt vžitý princip, který překračuje pracovní dobu a pokračuje ve společných volnočasových aktivitách – nad rámec národů, pracovišť, kultur.