apt Group zveřejňuje svou první zprávu o udržitelnosti

Společnost apt Group se sídlem v Monheimu nad Rýnem připravila a zveřejnila svou první zprávu o udržitelnosti za rok 2021. V této zprávě se skupina zpracovávající hliník transparentně zabývá svými podstatnými tématy z oblasti hospodářství, ekologie a společnosti a zpřístupňuje ji na svých webových stránkách. V budoucnu bude zpráva zveřejňována každoročně, aby byl zveřejněn její pokrok v oblasti udržitelnosti.

Michael Zint, generální ředitel skupiny apt: „Skupina apt Group chce usilovat o vedoucí postavení v odvětví v oblasti udržitelnosti, a proto přizpůsobujeme své kroky požadavkům Agendy 2030 Organizace spojených národů. Jádrem Agendy je katalog 17 cílů udržitelného rozvoje. Od nynějška se každý může seznámit s naším pokrokem prostřednictvím faktů a čísel v naší první zprávě o udržitelnosti.“

Zprávu o udržitelnosti zveřejňuje dobrovolně apt. Uplatňuje se přitom rámec Global Reporting Initiative. Čísla jsou tak lépe srovnatelná a jsou v ní zahrnuta podstatná témata z oblasti ekonomiky, ekologie a sociálních témat. V rámci samotné společnosti byl vytvořen tým s různými zkušenostmi, který dohlíží na udržitelnost ve skupině a rozvíjí ji z různých hledisek.

„Stále dostáváme žádosti od zákazníků, kteří chtějí znát určité aspekty udržitelnosti naší skupiny a našich výrobků,“ říká Felix Watermeyer, marketingový manažer a odpovědný za udržitelnost. „Nyní jsou tyto informace všem k dispozici ve zprávě na našich webových stránkách.“

Cesta skupiny apt týkající se udržitelnosti začala již na počátku její historie. Téměř před 40 lety začala provozovat vlastní přetavárnu pro interní recyklaci hliníkového technologického šrotu. V loňském roce skupina oslavila 50. výročí svého založení, což podtrhuje její orientaci na budoucnost. Kromě toho skupina v loňském roce poprvé vypočítala svou CO2 stopu pro své hliníkové profily a nechala si ji certifikovat u TÜV.

V budoucnu se skupina bude i nadále zaměřovat na svou udržitelnou orientaci. „Každý projekt, který zahájíme, je kontrolován z hlediska udržitelnosti, a pokud má odpovídající cíle, je schválen,“ říká Michael Zint. „Kromě toho jsme si pro naši transparentnost nechali certifikovat i CO₂ stopu (od Scope 1 po Scope 3) našich lisoven. V tomto ohledu jsme výrazně pod současným průměrem odvětví. Jako další velký milník chceme snížit emise z našich surovin, které tvoří přibližně 91 % naší CO₂ stopy, na hodnotu 4 t CO₂/t hliníku nebo nižší.“

Odkaz na první zprávu o udržitelnosti skupiny

 

O apt

Skupina apt je jednou z předních společností v evropském hliníkovém průmyslu. Vyrábí, zpracovává a prodává hliníkové profily a výrobky pro stavebnictví, dopravu, automobilový průmysl a průmyslová odvětví. Skupina má čtyři výrobní závody a dělí se na divize apt Extrusions a apt Products. Pokrývá celý hodnotový řetězec – od vývoje, recyklace, vytlačování, výroby, povrchové úpravy (eloxování a práškové lakování) až po montáž a logistiku. Skupina s přibližně 1 000 zaměstnanci dosahuje tržeb ve výši přibližně 250 milionů eur.