Odpovědnost za klima při zpracování hliníku: apt Zpráva o udržitelnosti 2022

Jsme potěšeni, že Vám můžeme představit Zprávu o udržitelnosti skupiny apt pro rok 2022. V této zprávě transparentně popisujeme naše snahy a pokroky v oblasti udržitelnosti, a to již po druhé dobrovolně. Naše zveřejnění je pravidelné, zaměřuje se na relevantní aspekty v oblasti ekonomie, ekologie a sociální odpovědnosti.

Naše strategie udržitelnosti se řídí cíli Agendy 2030 Organizace spojených národů, zejména 17 cíli pro udržitelný rozvoj. Získávání surovin je pro nás klíčové, a proto pečlivě kontrolujeme naše dodavatele hliníku v souladu s mezinárodními směrnicemi OECD pro podporu zodpovědných dodavatelských řetězců. Při nákupu primárního hliníku dbáme na to, aby ve výrobním procesu byla využívána vodní a geotermální energie, což významně snižuje emise CO₂. Kromě toho skupina apt recykluje sekundární hliník na kulaté tyče, které jsou dále zpracovávány na nové výrobky. Na našich místech působí vlastní týmy pro energetickou účinnost, které identifikují možnosti úspor energie. Recyklace a odpovědný přístup k surovinám jsou pevnou součástí naší firemní kultury.

Doufáme, že Vám tato zpráva poskytuje náhled na naše snahy a úspěchy v oblasti udržitelnosti. Vaše otázky a dotazy jsou vždy vítány, protože udržitelnost je téma, které nás všechny zajímá.

Odkaz na Zprávu o udržitelnosti 2022

O apt

Skupina apt je jednou z předních skupin podniků v evropském hliníkovém průmyslu. Vyrábí, zpracovává a distribuuje profily a výrobky z hliníku pro odvětví stavebnictví, dopravy, automobilového průmyslu a průmyslu.

Skupina je rozdělena do divizí apt Extrusions (extruze) a apt Products (další zpracování) s čtyřmi výrobními místy. Pokrývá celý dodavatelský řetězec – od vývoje, recyklace, extruze, mechanického zpracování, povrchové úpravy (eloxování a práškové lakování) až po montáž a logistiku. S přibližně 1000 zaměstnanci dosáhla apt v roce 2022 obratu přibližně 380 milionů eur.

apt Sustainability Report 2022