Duurzaamheid

Toegewijd aan onze toekomst

Duurzaamheid

Toegewijd aan onze toekomst

Duurzaamheid

Toegewijd aan onze toekomst

Verantwoordelijkheid voor mens en milieu

De belangrijkste kenmerken van onze duurzaamheidsstrategie

Als internationale onderneming hebben we een speciale verantwoordelijkheid ten opzichte van onze werknemers, maar ook ten opzichte van het milieu. Alleen door mens en natuur te beschermen kunnen we de leefbaarheid behouden en de weg vrijmaken voor een ecologische en maatschappelijk verantwoorde productie. We zetten ons in voor vier essentiële kernwaarden. Deze maken deel uit van de 17 Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties en komen overeen met de Green Deal van de EU.

Menswaardig werk & groei

Menswaardig werk en duurzame economische groei bevorderen.

Robuuste infrastructuur & industrialisatie

Een veerkrachtige infrastructuur opbouwen, een brede en duurzame industrialisatie ondersteunen.

Duurzame consumptie & productie

Zorgen voor duurzame consumptie- en productiemethoden.

Directe klimaatmaatregelen

Onmiddellijke actie om klimaatverandering en de gevolgen ervan tegen te gaan.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Ambitieuze doelen voor een betere toekomst

Onze maatregelen voor maatschappelijk verantwoorde productie

Iedereen heeft recht op waardige, veilige en voldoening schenkende werkomstandigheden. We zetten ons hiervoor niet alleen in op onze locaties, maar in de hele toeleveringsketen. Daarom werken we zonder uitzondering met streng geselecteerde en gecertificeerde leveranciers van wie de arbeidsomstandigheden voldoen aan onze hoge normen. In onze vestigingen stellen we de mens centraal bij alles wat we doen: dit betekent dat we investeren in de vaardigheden en gezondheid van onze werknemers en dat we ons inzetten voor een waardegerichte bedrijfscultuur die divers en mondiaal is.

Maatregelen voor SDG 13

Hoe we het klimaat beschermen

Zo onderscheidt duurzame aluminiumproductie zich bij apt

Met zijn lange levensduur en optimale geschiktheid voor efficiënte recycling is aluminium een uitstekend materiaal voor milieuvriendelijke productie. Onze inspanningen zijn erop gericht om dit potentieel volledig te benutten.

Samenwerking met gecertificeerde leveranciers

We selecteren onze leveranciers volgens strenge criteria en eisen de nodige certificeringen. Vooral het terugdringen van emissies speelt hierbij een doorslaggevende rol.

Aandeel gerecycled aluminium voor industriële producten in 2022

45.8%
apt Extrusions GmbH & Co. KG (DE)
56.4%
apt Extrusions B.V. (NL)

Recycling in onze eigen omsmeltinstallatie

Voor het recyclen van technisch aluminiumschroot is slechts 5% energie nodig in vergelijking met de productie van primair aluminium. We recyclen tot 18.000 ton aluminium per jaar in onze omsmeltinstallatie.

Deelname aan verschillende organisaties

We zetten ons in voor duurzame aluminiumproductie door deel te nemen aan verschillende organisaties en commissies zoals ASI, AIUIF e.V. en Metalle pro Klima. Op deze manier bepalen we nu al de duurzaamheidsnormen van morgen.

Daarnaast hebben we al veel andere maatregelen geïmplementeerd of gepland. Als onderdeel van ons milieu-, energie- en kwaliteitsmanagement controleren we – zowel intern als extern – het duurzame gebruik van de grondstoffen die we gebruiken. Proactief management maakt deel uit van de continue procesverbetering.

Wilt u een persoonlijk advies?

Neem nu contact met ons op
Manon Gahmann
Manon Gahmann
Director CSR & Compliance