gelbe maschine

apt Group investuje do nejmodernější technologie lisování

apt Group patří se svými podniky na extruzi hliníku nacházejícími se v Monheimu nad Rýnem a v nizozemském Roermondu a s roční kapacitou 80,000 tun k evropské špičce výrobců hliníkových profilů. Kompetence skupiny rozšiřují dva moderní podniky na další zpracování, jeden v Eckentalu a druhý v Chebu/ČR. Na obou místech se vyrábí produkty pro zákazníky z Automotive, pro výrobu osobních automobilů, užitkových vozidel, a rovněž pro průmyslovou zakázkovou výrobu.

V lednu 2018 byl v Monheimu lis o tlaku 20 MN nahrazen moderním lisem „Kurzhub-Frontlader“ od SMS se silou 27 MN. K tomu byla ještě zrekonstruována bloková pec. V obou podnicích se navíc investovalo do nových automatických pil.

„Navzdory značným překážkám v Německu a Nizozemsku, které byly způsobeny hlavně vysokými náklady na energii a personálními náklady, investovala apt do nejmodernějších technologií a celou situaci dobře zvládla,“ vysvětluje Bernd Schäfer, jednatel skupiny.

Lis se silou tlaku 27 MN splňuje dokonce ještě větší nároky trhu, než lis předchozí. Rovněž byl upraven průměr lisovací hlavy tak, aby se co nejlépe využila účinnost lisu. Jedním z důvodů je, že lis s takto upravenou hlavou odpovídá parametrům lisu P27 v Roermondu. Oba systémy se tak mohou v případě potřeby vzájemně zastoupit a doplnit.

Společně s novým lisem P27 byla v apt vůbec poprvé instalována také indukční pec. Další novinkou je používání horké blokové pily na nových zařízení. Společnost vidí v kombinaci vnitřního vedení indukční pece, nového lisu a intenzivního chlazení vzduchem následující výhody:

Indukční pec se vyznačuje přesnou regulací teploty, čímž je zajištěna konzistentní kvalita produktu. Bloková pila je méně náchylná k poruchám, navíc řeže s větší přesností, proto můžeme mít větší přehled o spotřebě materiálu. Kromě toho je také blokový zásobník pily efektivnější z logistického hlediska. K lisu může být dopraveno najednou až 150 prutů/tyčí a proces pořád poběží automaticky.

Nový lis nabízí také značné výhody: Lineární vedení raznice a zdvihače vede k maximální spolehlivosti procesu a díky instalaci obzvláště rychlé hydrauliky dosáhneme maximálního možného omezení neproduktivních časů. Lis je vybaven systémem Ecodraulic – inteligentním automatickým systémem start/stop, který je schopný vypnout nepoužívané hydraulické čerpadlo a v případě potřeby jej znovu zapnout. Průměr bloku se zvýšil na 215mm, čímž se také zefektivnil nejen nákup, ale i logistika.

Extrudované profily dosahují díky intenzivnímu chlazení vzduchem lepších mechanických vlastností, což zajišťuje optimální vlastnosti chlazení u asymetrickém řezů a větší flexibilitu u náročnějších slitin. Díky tomuto „odlehčení“ se významně snížily neproduktivní časy a objem vyprodukovaného šrotu z profilů.

„Celkově vedlo investování do nového lisu k úspoře energie, výraznému zvýšení produktivity, spolehlivosti procesu výroby a k zvýšení kvality. Rovněž investice do získání odborných zkušeností s řezáním v lokalitě Monheim a Roermond představují obrovský krok v optimalizaci pracovních procesů. V neposlední řadě je nutné zmínit, že i zaměstnanci profitují z ergonomických pracovních podmínek s nejvyšší možnou úrovní bezpečnosti práce.“, zdůrazňuje Bernd Schäfer.

Automatická pila instalovaná v roce 2017 v Monheimu, disponuje zásobníkem, na který lze naložit zabalené polotovary. Obal profilu je zachycen upínací jednotkou a následně rozřezán pilou. Posuv se provádí pomocí vysoce dynamického lineárního pohonu – technologie, která se mimo jiné používá i v železničním systému Transrapid. Tímto se profily přesně umístí a zvýší se i výkon. Díky krátké době posuvu je systém nejen velmi flexibilní, ale především schopný produkovat výrobky v rozpětí od 10 mm do 3.500 mm s obrovskou přesností.

Také automatická pila, která se nedávno instalovala v apt Extrusions B. V. v Roermondu, vykazuje obzvláště dobré výsledky v produkci hotových výrobků. Pila byla speciálně vyvinutá tak, aby splňovala požadavky trhu, a dobře doplňovala stávající zařízení ve výrobně. Řada nových zakázek, hlavně z oblasti užitkových vozidel, bylo již zhotovena touto novou pilou. Velmi náročné požadavky na normy lákají nejenom jiná odvětví průmyslu, ale i nové zákazníky.

Skupina apt Group je aktivní v oblastech extruze hliníku a dalšího zpracování. Přibližně 1000 zaměstnanců v Německu, Nizozemsku a České republice generuje roční tržby ve výši přibližně 250 milionů. S šesti lisovacími linkami, nejmodernějším vývojem dalšího zpracování a třemi eloxovanými linkami patří apt k vedoucím společnostem zabývajícím se zpracováním hliníku v západní Evropě. Společnost dodává významným zákazníkům z oblasti stavebnictví, dopravy a průmyslu. Mezi produkty patří hliníkové profily, které se částečně dále zpracovávají a zušlechťují; hotové hliníkové výrobky a systémy.