Duurzaamheid

Toegewijd aan onze toekomst

Duurzaamheid

Toegewijd aan onze toekomst

Duurzaamheid

Toegewijd aan onze toekomst

Verantwoordelijkheid voor mens en milieu

De belangrijkste kenmerken van onze duurzaamheidsstrategie

Als internationaal bedrijf hebben we een speciale verantwoordelijkheid tegenover onze werknemers, maar ook tegenover het milieu. Alleen door mensen en de natuur te beschermen kunnen we onze bestaansmiddelen behouden en de weg vrijmaken voor een ecologisch en sociaal verantwoorde productie. Daarbij zetten we ons in voor vier essentiële kernkarakteristieken. Ze maken deel uit van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties en komen overeen met de Green Deal van de EU.

Fatsoenlijk werk & groei

Waardig werk en duurzame economische groei bevorderen.

Robuuste infrastructuur & industrialisatie

Een veerkrachtige infrastructuur opbouwen en een brede en duurzame industrialisatie ondersteunen.

Duurzame consumptie en productie

Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen.

Directe klimaatmaatregelen

Onderneem onmiddellijk actie om klimaatverandering en de gevolgen ervan tegen te gaan.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Ambitieuze doelen voor een betere toekomst

ASI-gecertificeerde inzet voor het milieu en sociale verantwoordelijkheid

Duurzaamheid en verantwoordelijkheid zijn kernwaarden van ons bedrijf. We zijn er trots op dat we sinds 2022 lid zijn van het Aluminium Stewardship Initiative (ASI).

Normen voor duurzame aluminiumproductie

Het Aluminium Stewardship Initiative (ASI) is een wereldwijde organisatie die verantwoorde productie, inkoop en duurzaamheid in de aluminiumwaardeketen bevordert. In mei 2022 publiceerde het ASI zijn herziene normen, die de volledige aluminiumwaardeketen bestrijken. Deze normen hebben betrekking op de primaire productie van aluminium (waaronder bauxietwinning, aluminiumoxideraffinage en het smelten van aluminium), halffabricage en materiaalomzettingsprocessen, recycling en gebruik in eindproducten.

Onze certificering volgens de ASI-normen weerspiegelt ons streven naar transparantie, milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid. We zetten ons in om de impact van onze aluminiumproductie te minimaliseren en duurzame praktijken te bevorderen.

ASI certificaat

Onze maatregelen voor maatschappelijk verantwoorde productie

Iedereen heeft recht op waardige, veilige en voldoening schenkende werkomstandigheden. We zetten ons hiervoor niet alleen in op onze locaties, maar in de hele toeleveringsketen. Daarom werken we zonder uitzondering met streng geselecteerde en gecertificeerde leveranciers van wie de arbeidsomstandigheden voldoen aan onze hoge normen. In onze vestigingen stellen we de mens centraal bij alles wat we doen: dit betekent dat we investeren in de vaardigheden en gezondheid van onze werknemers en dat we ons inzetten voor een waardegerichte bedrijfscultuur die divers en mondiaal is.

Maatregelen voor SDG 13

Hoe we het klimaat beschermen

Wat onderscheidt duurzame aluminiumproductie bij apt

Met zijn lange levensduur en optimale geschiktheid voor efficiënte recycling is aluminium een uitstekend materiaal voor milieuvriendelijke productie. Onze inspanningen zijn erop gericht om dit potentieel volledig te benutten.

Samenwerking met gecertificeerde leveranciers

We selecteren onze leveranciers volgens strenge criteria en eisen de nodige certificeringen. Vooral het terugdringen van emissies speelt hierbij een doorslaggevende rol.

Aandeel gerecycled aluminium voor industriële producten in 2022

45.8 %
apt Extrusions GmbH & Co. KG (DE)
56.4 %
apt Extrusions B.V. (NL)

Recycling in onze eigen omsmeltinstallatie

Voor het recyclen van technisch aluminiumschroot is slechts 5% energie nodig in vergelijking met de productie van primair aluminium. We recyclen tot 18.000 ton aluminium per jaar in onze omsmeltinstallatie.

Deelname aan verschillende organisaties

We zetten ons in voor duurzame aluminiumproductie door deel te nemen aan verschillende organisaties en commissies zoals ASI, A|U|F e.V. en Metalle pro Klima. Op deze manier bepalen we nu al de duurzaamheidsnormen van morgen.

Daarnaast hebben we al veel andere maatregelen geïmplementeerd of gepland. Als onderdeel van ons milieu-, energie- en kwaliteitsmanagement controleren we – zowel intern als extern – het duurzame gebruik van de hulpbronnen die we gebruiken. Proactief beheer maakt deel uit van continue procesverbetering.

Wil je een persoonlijk advies?

Neem nu contact op!
Manon Gahmann
Manon Gahmann
Director CSR & Compliance