Hand halten Eltern mit Kin

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Betrokkenheid op onze locaties

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Betrokkenheid op onze locaties

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Betrokkenheid op onze locaties

Corporate Social Responsibility (CSR)

Ondersteuning van maatschappelijke projecten

Maatschappelijke betrokkenheid is een van de waarden van de onderneming

Als groep van ondernemingen hebben wij ons verplicht tot Corporate Social Responsibility (CSR). Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en zijn betrokken in de regio’s rond onze productielocaties. Onze maatschappelijke betrokkenheid is ook duidelijk verankerd in onze waarden. We gaan partnerschappen aan en stimuleren elkaar. Elk jaar doneren we aan lokale organisaties en maken zo liefdadigheidsprojecten mogelijk.

Modern Slavery Statement

apt streeft ernaar de hoogste ethische, sociale en ecologische normen te handhaven. In onze gedragscode en de gedragscode voor leveranciers hebben we duidelijke normen vastgelegd ter bescherming tegen elke vorm van dwangarbeid of kinderarbeid. apt beschouwt dwangarbeid als een subcategorie van mensenhandel en hanteert een nultolerantiebeleid wanneer dit wordt vastgesteld. Deze fundamentele principes vormen de basis van de waarden van apt en worden consequent toegepast binnen onze groep en in de gehele toeleveringsketen.

Kind isst Suppe am Tisch

Sterntaler Düsseldorf

In Duitsland steunen wij bijvoorbeeld de vereniging Sterntaler Düsseldorf in de regio Monheim am Rhein, die hulpbehoevende baby’s, kinderen en jongeren helpt.

Kleinkind  mit beigem Teddybär

Ein Kinderlachen schenken [Tover een lach op het gezicht van een kind]

In Eckental (Beieren) ondersteunen wij de campagne “Ein Kinderlachen schenken” van Kinderhilfe Eckental, die zieke kinderen troost met teddyberen of clownvoorstellingen organiseert.

Kind mit Teddy wird umarmt

Maatschappelijke projecten internationaal

Wij zijn maatschappelijk actief op onze locaties buiten Duitsland:

  • Stichting KiKa in Amstelveen (NL) voor hulp aan kinderen met kanker
  • Hospice St. George (CZ)
  • Project Sozialauto (CZ)

Maatschappelijke betrokkenheid

Duidelijk verankerd in onze wereld

Baskettball Spieler

Streetball-plein in Monheim

Maatschappelijke betrokkenheid is alomtegenwoordig in onze groep van bedrijven. Zo hebben we bijvoorbeeld een belangrijke rol gespeeld bij de aanleg van een streetball-plein in Monheim. Een plaats die zowel door burgers als door medewerkers van apt kan worden gebruikt.

Logo Lange Nacht der Industrie

Lange Nacht van de Industrie

Bij evenementen zoals de Lange Nacht van de Industrie opent onze Duitse extrusiefabriek haar deuren en neemt de bezoekers “achter de schermen” mee. Geïnteresseerde burgers kunnen de spannende activiteiten van de aluminiumbewerking live beleven, meer erover te weten komen en vragen stellen. Onze maatschappelijke betrokkenheid is ook duidelijk verankerd in onze waarden. We gaan partnerschappen aan en stimuleren elkaar.

Wil je een persoonlijk advies?

Neem nu contact op!
Manon Gahmann
Manon Gahmann
Director CSR & Compliance