Management životního prostředí

Zodpovědnost za lidi a životní prostředí

Management životního prostředí

Zodpovědnost za lidi a životní prostředí

Management životního prostředí

Zodpovědnost za lidi a životní prostředí

Udržitelnost jako princip našeho konání

Hliník je zelený

Zodpovědnost vůči lidem a životnímu prostředí

Přebíráme zodpovědnost za naše konání jak vůči našim zaměstnankyním a zaměstnancům, obchodním partnerům, úřadům a sousedům, tak i vůči životnímu prostředí. Přitom sázíme na jasné hodnoty a principy. Řídíme se stanovenými výrobními procesy a kontinuálním procesem zlepšování.

Udržitelnost pro nás začíná nákupem hliníku jako cenné suroviny. Naše dodavatele z celého světa si vybíráme podle přísných kritérií.

Kritéria udržitelnosti pro dodavatele surovin

  • Výroba primárního hliníku za použití vodní energie a geotermální energie s cílem dále minimalizovat emise CO2 ve výrobním procesu a v našich produktech
  • Recyklace sekundárního hliníku k výrobě ingotů v závodech nedaleko od našich výroben s cílem snížení spotřeby energie a omezení přepravní vzdálenosti
  • jistota zásobování
  • Kompetence v oblasti výzkumu a vývoje surovin pro speciální oblasti využití
  • Certifikace s ohledem na aspekty udržitelnosti (ASI / cradle to cradle)

100% recyklace veškerého hliníkového šrotu

Zodpovědné zacházení se zdroji

Ekonomické ekologické uvědomění

Zodpovědné zacházení se zdroji je pevnou součástí našich procesů. Tak spojujeme ekologické uvědomění s maximální hospodárností.

Recyklace hliníkových kolíků

Šrot vznikající v rámci apt Group při extruzi ze 100% recyklujeme ve vlastní tavírně v Monheimu, ve které můžeme ročně vyrobit až 18.000 t hliníkových ingotů. Z nich vyrábíme vysoce kvalitní profily. K recyklaci potřebujeme pouze 5% energie potřebné při zpracování původní suroviny – bez ztráty kvality Recyklovaný materiál za primárním hliníkem v ničem nezaostává. Dokonce i zbytkové látky z tavírny a zbytkové vody v eloxačních zařízeních se dále využívají.

Udržitelné zacházení se zdroji

Proaktivní procesní management

Kontinuální optimalizace procesu

V rámci našeho proaktivního managementu životního prostředí, energie a kvality dbáme interně i externě na udržitelné zacházení s používanými zdroji. Přitom je proaktivní management součástí kontinuálního procesu optimalizace.

Externě

Abychom naši budoucnost utvářeli udržitelně, přispíváme našimi dlouholetými zkušenostmi a know-how jako aktivní člen ve vybraných organizacích a spolcích. Podílíme se na tvorbě společných řešení například ve sdruženích Gesamtverband der Aluminiumindustrie a Verband für die Oberflächenveredlung.

Interně

K našim kvalitativním závazkům patří neustálé zlepšování výrobních procesů. Speciálně se přitom zaměřujeme na ochranu životního prostředí, obzvláště na šetrné zacházení s použitými zdroji. V projektových týmech se intenzivně zabýváme novými řešeními v oblastech energie a životního prostředí. A to denně.

Best in class

Vysoké požadavky na kvalitu a udržitelnost

Definice certifikovaných postupů

I pro naše procesy platí heslo: Plnit naše vysoké požadavky na standard kvality a šetrnost k životnímu prostředí. Za tímto účelem jsme definovali konkrétní, certifikované procesy, které musí dodržovat všechny zúčastněné zaměstnankyně a zaměstnanci. Jsou pevnou součástí podnikové filosofie.

umweltmanagement

Chcete osobní konzultaci?

Spojte se s námi!
Manon Gahmann
Manon Gahmann
Director CSR & Compliance