Fröhliche Mitarbeiterin Produktion

Co říkají naši zaměstnanci

apt osobně

Co říkají naši zaměstnanci

apt osobně

Co říkají naši zaměstnanci

apt osobně

apt kariérní vyslanci

Náhled na zajímavé pracovní úkoly

Mitarbeiterin Weickmann

Martina Weickmann

Kariérní vyslankyně a asistentka jednatele

„Žádný den není jako ty ostatní.”

Kariérní vyslankyně

Martina Weickmann Vám ráda zodpoví všechny otázky týkající se Vašeho nástupu u apt v Eckenthalu. Díky svému dlouholetému působení v podniku zná apt velice dobře a je schopná Vám poskytnout potřebnou podporu.

Kariéra asistentky managementu

Martina Weickmann pracuje od roku 2007 v apt Products v Eckentalu (D). Po vyučení na průmyslovou obchodnici pracovala nejprve několik let jako asistentka prodeje. Od roku 2017 podporuje jednatele jako asistentka managementu, což ji nesmírně baví.

Jak vypadá Vaše náplň práce u apt?

„Mé úkoly asistentky jsou velice různorodé a žádný den není stejný. Na své pozici pracuji převážně na počítači. Jsem zodpovědná za organizaci termínů a cest našeho jednatele a za jeho podporu v mnoha úkolech a zároveň vykonávám veškeré úkoly sekretariátu. Člověk nikdy neví, co ho další den čeká, a to je na této práci obzvlášť zajímavé. Výzvou je v každém případě funkce rozhraní mezi naším jednatelem, zaměstnanci v Eckentalu a apt Group. Kromě toho jsem i místní redaktorkou pro naši interní firemní oblast (intranet) a za náš zaměstnanecký časopis („PROFIL“) apt Group.“

Proč jste se rozhodla pro apt?

„Po mém vyučení mě stále novými úkoly a s tím spojenými výzvami motivovali se nadále rozvíjet. Svou práci u apt bych popsala jako zajímavou a různorodou. Jako pozitivní aspekt je nutné rovněž vyzdvihnout možnost samostatné práce a možnosti osobního rozvoje, pro mě ta správná volba.“

Mitarbeiterin Scheidtmann

Sabine Esters

Kariérní vyslankyně a personální referentka

„Kontakt s téměř všemi zaměstnanci činí mou práci velmi různorodou.“

Kariéra v oblasti Human Resources

Sabine Esters pracuje pro apt Extrusions GmbH & Co. KG v Monheimu (D) od října 2017. Jako personální referentka se stará především o nábor zaměstnanců, rozvoj zaměstnanců a o správu. Po maturitě a ukončeném vzdělání na bankovní obchodnici studovala v Kolíně nad Rýnem ekonomickou psychologii se zaměřením na personální psychologii. Své dálkové magisterské studium v oblasti Human Resources Management úspěšně ukončila v únoru 2019.

Jak vypadá Vaše náplň práce u apt?

„Má pracovní náplň je velice různorodá a sahá od administrativních úkolů, jako jsou pracovní smlouvy, až po plánování budoucnosti, zahrnuje tedy i koncepční a strategické projekty.

Nábor zaměstnanců: V důsledku odchodů do důchodu a přirozené fluktuace se u nás uvolňují místa, která je nutné bezodkladně obsadit. Jakmile je na obzoru uvolnění pozice, vytvářím texty pro naše pracovní inzeráty, vybírám vhodné obrázky, dále inzerát zveřejním a zodpovědně vedu celý proces výběru až po zaměstnání úspěšně rekrutovaného uchazeče. V této oblasti se navíc starám o veškeré aktivity personálního marketingu, které provádíme za účelem zvýšení povědomí o našem podniku (veletrhy atd.) a naší atraktivity jako zaměstnavatele.

V oblasti rozvoje personálu identifikuji například vhodné poskytovatele specifických odborných a nástavbových školení, kontroluji a organizuji dodržování zákonem předepsaných školení a instruktáží. Kromě toho řídím náš interní tříletý projekt dalšího vzdělávání „weit mehr!“ (mnohem více) a starám se o naše učně v oboru obchodu (průmyslový obchodník m/ž). Má náplň práce se postupně rozšiřuje. Přebírám například další úkoly v rámci našeho podnikového managementu. Kromě výše uvedených úkolů vykonávám i řadu administrativních činností, patří k tomu vydávání pracovních posudků. Zkrátka: Jako pracovnice HR u apt doprovázím zaměstnance během celého jejich životního cyklu v podniku. Své úkoly vykonávám především s vášní a s nadšením pro lidi. Navíc se dále vzdělávám a díky neustále se měnícím To Do´s se denně učím něco nového.“

Co činí Vaši práci obzvlášť zajímavou?

„Pro mně je v mnoha ohledech skvělé pracovat pro středně velký průmyslový podnik. Jako pracovníci HR spolupracujeme úzce s našimi zaměstnanci ve všech oblastech, tedy v oblastech produkce a správy a staráme se o nejrůznější záležitosti. Jsem přesvědčená, že středně velký podnik je pro mně ta správná volba, neboť zde mohu nahlédnout do nejrůznějších HR témat. Nemáme zde specialistu na každý úkol, místo toho jsme skutečně univerzální pracovníci s jednotlivými těžišti a širokým záběrem. Kontakt s téměř všemi zaměstnanci činí mou práci velmi různorodou. Díky mým úkolům v oblasti náboru mám možnost apt dobře reprezentovat směrem ven. Když procházím výrobou, jsem dodnes naprosto fascinovaná tím, jak strukturovaně a automatizovaně vše funguje. Nedokážu si pro sebe představit hezčí a zároveň zajímavější oblast, než HR!“

S jakými výzvami se setkáváte a jaké znalosti potřebujete?

„Díky různorodosti úkolů vyvstávají vždy nové problémy, se kterými jsem se do té doby nesetkala. Mám ráda, když se mohu zapracovávat do nových témat, číst příslušná místa tarifní smlouvy nebo zákona. Úzce spolupracujeme a profitujeme navzájem ze svých odborných znalostí v rámci týmu.“

Se kterými odděleními spolupracujete?

„Jak jsem již řekla, spolupracujeme úzce se všemi oblastmi a jsme v živém dialogu. Není zaměstnance, kterého bych neznala, některého méně a některého více.“

Co podle Vás charakterizuje apt?

„V první řadě považuji jádro naší obchodní činnosti za velice zajímavé a jsem hrdá na to, že pracuji pro úspěšnou firmu s vedoucím postavením v odvětví zpracování hliníku v západní Evropě. Jinak je z mého pohledu apt charakterizovaná diverzitou, plochými hierarchiemi, krátkými rozhodovacími cestami, různorodostí úkolů, dobrými vztahy mezi kolegy, rodinnou atmosférou a kulturou řízení, která nabízí skutečně hodně prostoru a možností převzít zodpovědnost. apt je dostatečně malá společnost, aby se všichni znali a aby nebyla neosobní, zároveň ale dost velká na to, aby zde člověk mohl udělat kariéru.“