• apt-aluminium-nutzfahrzeug.png
  • apt weiterbearbeitung roboter.jpg
  • apt-aluminium-fabrication.png
  • apt-aluminium-profilen.png
  • apt-weiterbearbeitung-blechfalzen.png
  • apt-aluminium-eloxal.png
  • apt-aluminium-logistik.png

VÝROBKY Z HLINÍKU ŠITÉ NA MÍRU

Naše síla

Výroba speciálních komplikovaných i univerzálních profilů a výrobků z hliníku. Naše procesy přitom pokrývají celou řadu zhodnocování primárního materiálu – od suroviny ke koncovému produktu. Sem patří:


-  extruze profilů

-  další mechanické zpracování

-  povrchová úprava

-  montáž

-  recyklace


Naše výrobky

Vyrábíme sériové výrobky v hromadné produkci i velmi komplikované jednotlivé díly v 'one-piece-flow'. Naše moderní výkonné výrobní závody jsou automatizované a flexibilní.


Naše měřítka

Splňujeme mezinárodní normy kvality a životního prostředí pro výrobu svých výrobků. Zachování a ochrana životního prostředí jsou pro nás nepostradatelné.

Do aktuálních LME výpisy

Vaše ceny primárního hliníku (suroviny) jsou denně aktualizovány podle stavu cen na londýnské burze kovů (LME). Nabízíme Vám tedy materiál v přesných a aktuálních světových cenách.


LME/Valuta od 23-10-2017 v 7:53


LME Cash/$        2.143,50
LME 3 mo./$       2.150,50
€/$                          1,1772Hledáme motivované a flexibilní pracovníky, kteří budou oporou našeho podniku v následujících oborech:  Zaměstnání & kariéra >


NEWS17.08.2017

Bernd Schäfer se stává novým CEO apt Group


Po 20 letech úspěšného působení ve funkci jednajícího společníka (CEO) apt Group se Frans Kurvers rozhodl koncem roku ze své funkce odstoupit a přenechat plnou odpovědnost svému nástupci, panu Berndu Schäferovi. Bern Schäfer byl jmenován do funkce jednatele s účinností od 1. září 2017 a po krátkém přechodném období převezme v plné míře povinnosti, které měl ve funkci jednajícího společníka Frans Kurvers.01.07.2017

Nová organizační struktura apt Group


Se vstupem většinového akcionáře Sedant Foundation Holding Co. Ltd. do skupiny apt v polovině roku 2015 a s tím souvisejícím odchodem našeho zakladatele, pana Wernera Hillera, jsme položili základy pro vytvoření nástupnické společnosti. Nyní činíme další krok v tomto procesu a s platností od 1. 7. 2017 měníme organizační strukturu s ohledem na budoucí příležitosti k růstu.

Životní prostředí

HLINÍK JE ZELENÝ


Zodpovědné zacházení se zdroji je u nás součástí všedního dne. Veškerý hliníkový odpad, který u skupiny apt Group vznikne, je v naší vlastní slévárně v Monheimu, s roční výrobní kapacitou 20 000 t, opět přepracován na výchozí surovinu (ingoty), z níž pak vyrábíme vysoce kvalitní profily. Na recyklaci hliníkového odpadu spotřebujeme pouze 5% energie, potřebné při výrobě nových ingotů ze základní suroviny. A to vše při stejné kvalitě materiálu, protože recyklovaný materiál se od primárního hliníku neliší v žádném parametru.


Využíváme i samotné odpady z výroby jako výškrabky z přetavby nebo zbytkové látky, vznikající při úpravě odpadní vody z eloxačních zařízení. Tak spojujeme smysl pro životní prostředí s maximální hospodárností.


(visa znamení)

apt videokonference (pouze pro pozvané účastníky)